logo kb2

W kwietniu 2024 roku zakończono długo oczekiwaną inwestycję na stadionie miejskim w Rychwale, która zdecydowanie poprawiła jakość strefy kibicowania. Zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez modernizacje trybun na stadionie miejskim w Rychwale” zrealizowano ze Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wykonawcą przedsięwzięcia była Spółdzielnia Socjalna PORYW z Rychwała, która w ramach zadania wykonała wymianę podstopnic, nowe siedziska wraz z ogrodzeniem oraz dojecie z kostki brukowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 304 868,67 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 164 356,00 zł. Pozostałą kwotę stanowiły środki z budżetu gminy Rychwał.

 

Galeria zdjęć