logo kb2

Gmina Rychwał wykorzystała koleje środki unijne i zrealizowała przedsięwzięcie pn. Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie Rychwał poprzez modernizacje Domu Kultury w Kucharach Borowych. Zadanie obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz ocieplenie i orynnowanie budynku zrealizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 inicjatywy LEADER. Celem operacji była integracja lokalnej społeczności i poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rychwał poprzez modernizację domu kultury pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuchary Borowe. Realizacja operacji przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie rozwoju kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu.

Całkowita wartość projektu 78 373 zł

Dofinansowanie stanowiło 63,63% tj. 49 868,00 zł

Wkład własny stanowiły środki z budżetu gminy Rychwał w wysokości  28 505,00 zł.

9kb

Galeria zdjęć