Małe Kina Społecznościowe w Wielkopolsce


Idea utworzenia Małych Kin Społecznościowych w Wielkopolsce zrodziła się w roku 2016, kiedy to kilkunastu samorządowców z Wielkopolski uczestniczyło w studyjnym wyjeździe do Wlenia i Kowar w województwie dolnośląskim.

Celem wizyty były niewielkie kina dla ponad 20 osób, które z powodzeniem funkcjonują w tych niewielkich miejscowościach. Mogły pochwalić się zadowalającą frekwencją przy ludności miast na poziomie 2000 osób dla Wlenia oraz 11000 dla Kowar.

Po powrocie do Wielkopolski rozpoczęto prace przygotowawcze związane z próbą pozyskania środków z WRPO w ramach planowanych wtedy przez Urząd Marszałkowski konkursów.

Na potrzeby składanego projektu przyjęto, że Małe Kino Społecznościowe to profesjonalna sala kinowa przeznaczona dla 20-40 widzów, prowadzona przez animatora posiadającego doskonały kontakt z lokalna społecznością. Kina mają wzmacniać rozwój kulturalny regionu, scalać więzi sąsiedzkie i służyć mieszkańcom, do tej pory w dużej mierze odciętym od oferty kulturalnej na tak wysokim poziomie.

Ostatecznie w projekcie wzięły udział 4 jednostki samorządu, przy czym w imieniu gmin wystąpiły ośrodek kultury i biblioteki, czyli instytucje kultury. Partnerami Stowarzyszenia zostały Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale.

Kina powstaną do 30 czerwca 2018 r. w Strzałkowie, Starym Mieście, Mieścisku i Rychwale.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania: 394 804 zł 72 gr

efrr2