wios

Kontynuując działania na rzecz ochrony klimatu poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii Gmina Rychwał zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale”. Na budynkach Urzędu wykonano instalacje fotowoltaiczne o mocach 15,58 kW i 17,22 kW. Wartość zadania to 126 275,49 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.