Gmina Rychwał w 2021 roku zrealizowała przedsięwzięcie pn. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie stadionu miejskiego w Rychwale. Zadanie było współfinansowane  przez Samorząd  Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 000, 00 zł  a całkowita wartość projektu wyniosła 73 000,50 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale. Przedsięwzięcie obejmowało zakopania dwóch zbiorników  o poj. 10 tys. l każdy do gromadzenia wody deszczowej, które umożliwią zebranie wody z dachu budynku hali widowiskowo-sportowej i wykorzystanie jej do nawadniania murawy boiska sportowego poprzez automatyczny system 32 zraszaczy.

tablica1

zbiorniki2

4a

 

zbiorniki2