znaki strona www

Nazwa zadania: Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rychwał w 2021 r.

Dofinansowanie zadania uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie 628 080,00 zł

Całkowita wartość zadania 736 567,68 zł

Cel projektu:

Celem zadnia jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu gmina Rychwał może zorganizować przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na 15 liniach obejmujących cały obszar gminy. W wyniku realizacji zadania zwiększyła się dostępność komunikacyjna do placówek użyteczności publicznej, służby zdrowia, edukacji, kultury, miejsc pracy dla mieszkańców z mniejszych miejscowości. Realizacja zadania służy również poprawie jakości życia mieszkańców i likwidacji barier rozwoju obszarów wiejskich.

 

 

Wielkopolska Odnowa Wsi – X edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Gmina Rychwał w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskała środki na realizację dwóch projektów:

  1. „Rekreacja na Grabowej – zagospodarowanie terenu na plac zabaw i doposażenie altany sołeckiej”

W ramach przedsięwzięcia został wykonany plac zabaw, obejmujący huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, karuzelę tarczową, zestaw zabawowy „Jaś”, ponadto zakupiono sprzęt nagłaśniający do Altany sołeckiej oraz kosę spalinową.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 19 182,99 zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 13 400,00 zł

  1. „Zagospodarowanie centrum wsi Rozalin poprzez remont dachu na świetlicy wiejskiej”

Dzięki realizacji projektu udało się wymienić pokrycie dachu na świetlicy wiejskiej w Rozalinie. Dach świetlicy został pokryty blachą trapezową.

Koszt całkowity przedsięwzięcia:   64 018,90 zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 30 000,00 zł

Galeria zdjęć

Wielkopolska Odnowa Wsi – IX edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Gmina Rychwał w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskała środki na realizację dwóch projektów:

  1. „U źródeł znamienitego rodu Kossaków – promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo”.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się trzy rajdy rowerowe „Śladami Juliusza Kossaka”, warsztaty malarskie dla dzieci szkól podstawowych, odnowiono pomieszczenie Izby Pamięci Juliusza Kossaka w budynku przedszkola w Siąszycach, stworzono stronę internetową sołectwa Siąszyce (adres: http://siaszyce.pl/ oraz zorganizowano spotkanie z Joanną Jurgałą- Jureczką, autorką od wielu lat piszącą o dziejach Kossaków.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 16 719,96 zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 10 501,00 zł

Galeria zdjęć

  1. „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Kucharach Kościelnych – remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kucharach Kościelnych”.

Dzięki realizacji projektu udało się wyremontować pomieszczenia świetlicy w budynku OSP w Kucharach Kościelnych oraz zakupić do zaplecza kuchennego świetlicy m. in. kuchnię gazową, zlew, zastawę stołową, garnki.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 57 336,81 zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 28 000,00 zł

Galeria zdjęć

Informacja na temat programu Wielkopolska Odnowa Wsi

Wielkopolska Odnowa Wsi – VIII edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

Gmina Rychwał w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi zrealizowała projekt pn. „Święcia dla dzieci – zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w miejscowości Święcia”. W wyniku tego przedsięwzięcia powstał plac zabaw w miejscowości Święcia.
Zadanie zrealizowała firma EKO-INVEST” Artur Smelczyński z Rychwała.
Wartość przedsięwzięcia to 23 392,14 zł, z czego dofinansowanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyniosło 13 476,00 zł.

swiecia dla dzieci 1

swiecia dla dzieci 2

swiecia dla dzieci 3

tablica swiecia dla dzieci 4

 

Wielkopolska Odnowa Wsi – VII edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolską Wieś”


Program Wielkopolsk Odnowa Wsi 2009-2015 - informacja pdf

 

jargro

Centrum rekreacyjne w m. Jaroszewice Grodzieckie - zdrowo i bezpiecznie


zlotkowy
Kulinarane tradycje pomysłem na aktywność Sołectwa Złotkowy


grabowa
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Grabowa


swiecia
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Święcia


kuchary
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokoł Domu Kultury w Kucharach Borowych


grochowy
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Grochowach