ROK 2019

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. Przedszkolaki świata ciekawi z Panią Przyrodą się zbratali” – edukacja ekologiczna w Zespole Przedszkoli w Rychwale oraz uzupełnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Rychwale.

Link do sprawozdania w formacie pdf

ROK 2018

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. "Kształtowanie świadomości proekologicznej uczniów poprzez tworzenie zielonych klas i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkołach Podstawowych w Białej Panieńskiej i Jaroszewicach Grodzieckich".

 

ROK 2017

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Utworzenie zielonej klasy w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie oraz kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w gminie Rychwał poprzez konkursy o tematyce przyrodniczej”

 

ROK 2016

Projekt „Malarskie lato” zrealizowany z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
"Malarskie lato" - informacja w pliku pdf

Przejdź do galerii

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla przedsięwzięcia pn: "Edukacja ekologiczna społeczeństwa gminy Rychwał pod hasłem - Rychwalskie potyczki z niską emisją".

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w Gminie Rychwał – projekt BLISKO NATURY kontynuacja”

 

ROK 2015

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w Gminie Rychwał – projekt BLISKO NATURY”

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie p.n. „Edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy Rychwał pod hasłem: Nie śmiecimy, nie trujemy – wszystko pięknie segregujemy!”