Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej  w Rychwale.

 

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej  w Rychwale.

Dofinansowanie zadania uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie 695 802,70 zł

Całkowita wartość inwestycji 1 006 566,64 zł

Opis projektu:

Inwestycja stanowi przebudowę wraz z odwodnieniem ulic:  Chabrowej (175,34 m), Szałwiowej (223,26 m), Rumiankowej (210,39 m), Makowej (192,81 m) wraz z chodnikiem przy ulicy Łąkowej (174,68 m) na terenie osiedla domów jednorodzinnych w mieście Rychwał, o łącznej długości 0,801 km. Na wymienionych odcinkach wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.

Inwestycja przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej w gminie Rychwał poprzez podniesienie jakości infrastruktury drogowej na terenie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej oraz sąsiadującej z terenami przeznaczonymi pod inwestycje. Realizacja zadania zwiększyła dostępność komunikacyjną istniejących obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rychwał dla mieszkańców osiedla. Poprawa jakości dróg oraz wybudowany chodnik wpłynęły również na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakość ich życia.

 fds 1

fds 2

fds 3

fds 4