znaki strona www

 

Gmina Rychwał otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 100 000 mln na dofinansowanie zadań:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 3241P w ramach budowy chodnika w miejscowości Dąbroszyn

Wartość całkowita zadania: 199 998,00 zł, dofinansowano: 76 437,78 zł

Zakres wykonanych prac:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie,

- roboty ziemne,

- krawężniki i oporniki,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykończeniowe.

GALERIA ZDJĘĆ

 

  • „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychwał (Sokołów)”

Wartość całkowita zadania: 231 734,89 zł, dofinansowano: 231 734,89 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychwał (Sokołów) na odcinku o długości 0,455km

Zakres rzeczowy obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowe i urządzenia obce

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe

GALERIA ZDJĘĆ

 

  • „Budowa drogi gminnej Święcia – Franki”

Wartość całkowita zadania: 562 540,80 zł, dofinansowano: 562 540,80 zł

Budowa drogi gminnej Święcia - Franki na odcinku o dł. 992,56 m

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- nawierzchnie jezdni,

- nawierzchnie zjazdów

- odwodnienie,

- roboty elektryczne,

- robot wykończeniowe

 

  • Budowa drogi gminnej Święcia – Franki etap II

Wartość całkowita zadania: 193 586,53 zł, dofinansowano: 193 586,53 zł

Budowa drogi gminnej Święcia – Franki etap II na odcinku o dł. 451 m.

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni

Nadzór inwestorski przy zadaniach: „Budowa drogi gminnej Święcia – Franki” oraz  „Budowa drogi gminnej Święcia – Franki etap II – całkowita wartość 20 000,00 zł , dofinansowano 20 000,00 zł

            GALERIA ZDJĘĆ

 

  • Budowa drogi gminnej Siąszyce -Zosinki –wykonanie dokumentacji projektowej

Wartość całkowita zadnia 15 700,00 zł dofinansowano: 15 700,00

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALANYCH:

1 223 560,22 ZŁ

DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOALANYCH:

1 100 000,00 ZŁ

WKŁAD GMINY RYCHWAŁ:

123 560,22 ZŁ