znaki strona www

23 grudnia 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na uruchomienie na terenie Gminy Rychwał w 2020 roku 15 linii autobusowych o łącznej długości 607 km. Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych to 211 368 zł, całkowity koszt uruchomienia ww. linii to 316 742,88 zł. Jest to jeden z największych wniosków w Wielkopolsce, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych. Warto przypomnieć, że Gmina Rychwał jako jeden z nielicznych samorządów korzysta ze środków Funduszu już od września 2019 r.

 

foto 1

foto 2

foto 3