Dostępne tereny inwestycyjne.

Gmina Rychwał jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowo wschodniej części województwa Wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Przez teren gminy przebiegają główne ciągi komunikacyjne, to jest droga krajowa numer 25 oraz droga wojewódzka numer 443.

Do ważniejszych argumentów przemawiających za lokalizacją inwestycji na terenie gminy Rychwał należą:

  • bliskość autostrady A2 - węzeł „Modła”,
  • dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych, powiatowych,
  • obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • niższe ceny gruntów od tych leżących bezpośrednio przy autostradzie,
  • gminna oczyszczalnia ścieków,
  • dostępność do sieci energetycznych i telefonicznych,
  • wysoki stopień zwodociągowania gminy,
  • rozwijająca się sieć kanalizacyjna,
  • konkurencyjna siła robocza,
  • życzliwość miejscowego samorządu.

Załączone dokumenty:

Teren aktywizacji gospodarczej - Rychwał (pdf)

Obręb Zosinki (pdf)

Obręb Czyżew (pdf)

Obręb Dąbroszyn-1 (pdf)

Obręb Dąbroszyn-2 (pdf)

Obręb Grabowa (pdf)

Obręb Rybie (pdf)

Obręb Rychwał, ulica Polna (pdf)

Obręb Rychwał, ulica Grodziecka (pdf)

Obręb Rychwał, ulica Złotkowska (pdf)

Obręb Wola Rychwalska (pdf)

Obręb Rychwał (pdf)

Obręb Rychwał, ulica Sokołów (pdf)

Karty informacyjne nieruchomości przeznaczonych pod Aktywizację Gospodarczą z terenu Gminy Rychwał

Formularz Czyżew

Formularz Dąbroszyn

Formularz Dąbroszyn

Formularz Sokołów

Formularz Rybie