Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

  • Założyć konto na portalu Przejdź do strony: www.epuap.gov.pl
  • Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
  • Udać się do naczelnika urzędu skarbowego, by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu.

Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:

  • imię nazwisko,
  • numer PESEL
  • identyfikator użytkownika
  • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP
  • z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
  • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.