LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ

ulica Sportowa 6, 62-570 Rychwał

Prezes Maciej Konieczka

www.zjednoczenirychwal.futbolowo.pl

 

LKS „FANCLUB „DĄBROSZYN

62-570 Dąbroszyn 41

Prezes Jan Dropiński

telefon 782 691 626

www.dabroszyn.futbolowo.pl