Ogłoszenie Burmistrza Rychwała

o terminie składania wniosków o przydział lokalu na wynajem w ramach Rychwalskiego Programu Mieszkaniowego

Zgodnie z rozdziałem nr 10 uchwały Rady Miejskiej w Rychwale nr XXXIX/258/2017 z 22 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rychwał w której określono zasady rozpatrywania i załatwiania wniosków w ramach Rychwalskiego Programu Mieszkaniowego „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” realizowanego przez Spółkę Komunalną Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o. o. Burmistrz Rychwała ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków.

Z zasadami programu (rozdział 10 ww. uchwały) a także projektem budynku przy Placu Wolności 10 w Rychwale oraz rozmieszczeniem lokali można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Rychwał www.rychwal.pl w zakładce Dla mieszkańców - Rychwalski Program Mieszkaniowy.

Zasady programu dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu, z możliwością wykupu w systemie ratalnym, mogą złożyć wniosek o przydział lokalu wraz z oświadczeniem oraz wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Urzędu Gminy i Miasta Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał  w Biurze Obsługi Interesanta, albo listownie na ww. adres.

Osoby, które spełnią wymogi programu i zostaną zakwalifikowane do przydziału lokalu w ramach Rychwalskiego Programu Mieszkaniowego zostaną pisemnie poinformowane.

W procedurze przydzielania mieszkań osobom spełniającym warunki programu, oprócz punktacji będzie brana pod uwagę kolejność złożonych wniosków.

Punktacja wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w ramach Rychwalskiego Programu Mieszkaniowego realizowanego przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o.

  • Osoba lub jedno z małżonków mieszkający na terenie Gminy Rychwał     – 5 pkt:
  • Osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, domu lub

nieruchomości gruntowej zamieszkujące na terenie Gminy Rychwał         - 3 pkt;

  • Wnioskodawca posiadający we wspólnym gospodarstwie domowym:
  • jedno dziecko             – 2 pkt;
  • od 2 do 3 dzieci          – 4 pkt;
  • powyżej 3 dzieci        – 6 pkt;

 

 

 

Poniżej w formacie pdf przedstawiona zostaje koncepcja na zaprojektowanie pomieszczeń w nowym budynku wielolokalowym który powstanie w Rychwale przy Placu Wolności 10 (miejsce po byłej poczcie), z możliwością jej późniejszej zmiany, dodatkowo przedstawiona zostanie także wizualizacja oraz projekt zagospodarowania całej nieruchomości.
Załączniki:

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut poddasza

Elewacja południowa i północna

Elewacja północna i południowa