Na prośbę Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie w załączeniu przekazujemy ogłoszenia o aktualnie trwających naborach wniosków dla działań PROW 2014-2020.

Nawiązując do zapytań rolników zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych informujemy, że w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wykonanie takiej instalacji, pod warunkiem jednak, że jest to część większego projektu i jest to uzasadnione pozostałymi działaniami realizowanymi w ramach projektu.

Młody rolnik

Ogłoszenie A i B

Ogłoszenie C i D