Szanowny Rolniku,

apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wiosennych prac w polu i obejściu.

Podczas wykonywania wiosennych prac polowych pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac sprawdź stan techniczny maszyn i usuń stwierdzone usterki. Zachowaj szczególną ostrożność, kiedy w pobliżu pracujących maszyn znajdują się osoby postronne lub zwierzęta oraz podczas pracy maszyną w pobliżu dróg i innych pojazdów.

Rolniku, jeśli masz wątpliwości, informacje na ten temat uzyskasz w najbliższej placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oddziale Państwowej Inspekcji Pracy.