112 - numer alarmowy z telefonu stacjonarnego

999 - Pogotowie ratunkowe

998 - Straż pożarna

997 - Policja, 63 247-26-60 lub 63 247-26-61

991 - Pogotowie energetyczne Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna