Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16 - czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Termin odpowiedzi:
W ciągu 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w  Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu ).

Opłaty:
Nie podlega opłatom.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

 

 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN - 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1

DEKLARACJA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Informacje w sprawie podatku leśnego

Informacje w sprawie podatku od Informacje_w_sprawie_podatku_rolnego

Oświadczenie do KRUS o pracy w gospodarstwie - strona 1

Oświadczenie do KRUS o pracy w gospodarstwie-strona 2

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zaliczenie nadpłaty

Zwrot podatku akcyzowego