Na terenie Rychwała – ul. Żurawin funkcjonuje oczyszczalnia ścieków typu Lemna, która przyjmuje ścieki od mieszkańców gminy Rychwał.