Stawki za usługi:

  • wywóz nieczystości płynnych /1m3/ - strefa I - 13,83 zł, strefa II - 15,84 zł
  • cena 1m3 wody – 2,76 zł
  • opłata za ścieki odprowadzone do kanalizacji /1m3/ - 3,34 zł
  • usługa - koparka - 116,85 zł/godz.

Ceny zawierają podatek VAT (od towarów i usług)