Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale zajmuje się wywozem nieczystości płynnych oraz utrzymaniem czystości i zieleni miejskiej.

Administruje trzy stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Rychwał, Rozalin, Jaroszewice.

Na terenie Rychwała funkcjonuje oczyszczalnia ścieków typu Lemna, która przyjmuje ścieki od mieszkańców gminy Rychwał.

 

Prezes: Tomasz Mikuła

Główna Księgowa: Iwona Bangrowska