Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu przy staraniach Burmistrza i samorządu Rychwała w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2014-2023 uwzględniła w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych do realizacji na terenie gminy Rychwał następujące zadania przy DK25:
- Budowa ciągów pieszo – rowerowych o łącznej długości ok. 1400 m w miejscowości Biała Panieńska do istniejącego chodnika przy zjeździe do miejscowości Lubiny (wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych z azylem) o długości 1100 m oraz Siąszyce - Zosinki o długości 270 m,
- Budowa lewoskrętu w miejscowości Siąszyce do drogi powiatowej w kierunku miejscowości Grochowy,
- Budowa chodnika od granicy Gminy w miejscowości Lisiec do Dąbroszyna (Sporne) - długości 700 m,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Milewo do miejscowości Siąszyce - długości 1950 m,
- Przebudowa skrzyżowania w Rychwale do ul. Firmowej w kierunku miejscowości Jaroszewice Rychwalskie,
- Przebudowa skrzyżowania z ul. Żurawin w Rychwale.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną następujące zadania:
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego Siąszyce - Zosinki (prace już rozpoczęte) oraz w miejscowości Biała Panieńska o łącznej długości ok. 1400 m – wykonawcą tego zadania jest SKANSKA S.A. za kwotę 990 156,15 zł,
- Budowa lewoskrętu w miejscowości Siąszyce do drogi powiatowej w kierunku miejscowości Grochowy.