Wiadomości

Informacja nt. stanu prac dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz - Konin”

W związku z przekazanym do tut. Urzędu obwieszczeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącym rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. –  Kalisz  -  Konin”