Wiadomości

Informacja nt. stanu prac dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz - Konin”

W związku z przekazanym do tut. Urzędu obwieszczeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącym rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. –  Kalisz  -  Konin”

W dniu 20 września 2023 roku /środa/ o godzinie 14.30 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów.