Wiadomości

INFORMACJA - . zamrożenie cen prądu

Dla odbiorców uprawnionych - przedsiębiorców i innych jednostek w 2023 roku.

Informacja dot. przyjmowania rachunków i faktur do stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 ( semestr I )

Wnioski dotyczące zakupu opału węglowego po cenach preferencyjnych przez mieszkańców  Gminy Rychwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5628

Wniosek o zakup węgla
Informujemy, iż z dniem 3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
1. Proponowane asortymenty to węgiel gruby (orzech), groszek, miał węglowy.
2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
3. Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2000 zł brutto, niezależnie od sortymentu;
4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego
z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego i workowania – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.
Składanie wniosków:
Mieszkańcy Gminy Rychwał zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Rychwale lub Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale (BOI).
Wnioski należy złożyć w siedzibie CUS - Centrum Usług Społecznych w Rychwale
– ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał.
Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:
Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty (przelew na wskazane konto Gminy). Na zakupiony towar mieszkaniec otrzyma fakturę. Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec zostanie poinformowany o miejscu odbioru węgla
Uwaga! Węgiel będzie wydawany sukcesywnie w ilościach w jakich Gmina otrzyma go od sprzedawcy wskazanego przez Ministra Aktywów Państwowych.

Rachunek bankowy do wpłat za zakup węgla
Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
Nr 41 8530 0000 0800 0130 2000 0500
Tytuł: zakup preferencyjny węgla, imię nazwisko wnioskodawcy, adres podany we wniosku

 

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze"

Już w najbliższą środę o godz. 11:00 na terenie Poznań Congress Center (Międzynarodowe Targi Poznańskie), poziom 1, sala 1.A (załączam mapkę), odbędą się panele dyskusyjne w ramach wydarzenia „Jak wiele nas łączy” – rozstrzygnięcie plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE”.
Program
11:00 Rozpoczęcie wydarzenia/wystąpienie organizatora plebiscytu "Łączy nas WIELkopolskiE"
Dyskusje panelowe z udziałem nominowanych w plebiscycie, prowadzenie red. Igor Sokołowski - Polsat News:
(11:15 – 11:35) Innowacje w biznesie – jak przełamać bariery?
(11:35-11:55) Co z tym klimatem? - przemyślane działania dla przyszłości
(11:55-12.15) Pomiędzy przeszłością a przyszłością, czyli kultura + rewitalizacja
(12:15-12:30) Jak można pomagać? Siła społecznej misji
(12.40-13.20) Rozstrzygnięcie plebiscytu (wręczenie nagród i podziękowań)
Wydarzenie będzie transmitowane online – https://www.youtube.com/watch?v=KEVBMkL9row
W panelu dyskusyjnym „ Co z tym klimatem? - przemyślane działania dla przyszłości”, głos zabierze, między innymi Stefan Dziamara, Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał.

555