Wiadomości

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale informuje

Konsultacje społeczne projektu opracowanej „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Przed rolnikami kolejne żniwa. Okres wzmożonych prac polowych zwiększa  ryzyko wypadków.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie" rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych,