Wiadomości

Pismo WUP w Poznaniu promujące konkurs 7.1.2 WRPO 2014+


W niedzielę 3 lipca br. w Dąbroszynie odbyły się Zawody Sportowo- Rekreacyjne Grupy Oldboy.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Bezpłatny kurs informatyczny