Wiadomości

Przypominamy, że 31 października upływa termin płatności za odpady za IX -X 2016. Właścicieli nieruchomości, którzy nie uregulowali należności, prosimy o wniesienie opłat.

W związku z trwającymi pracami drogowymi związanymi z położeniem nowej nawierzchni na ul. Konińskiej w Rychwale w dniach 17 i 18 października wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Kaliskiej.