Zgodnie z założeniami art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, poniżej w formacie pdf zamieszczony został - Raport o stanie gminy Rychwał za rok 2023.


Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta, jednostek organizacyjnych, instytucji są źródłem informacji o stanie naszej gminy i miasta. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni miejskiej, społeczeństwa oraz zarządzania gminą.

Raport o stanie gminy Rychwał za rok 2023 - plik w formacie pdf

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W związku z tym ostatnim dniem na złożenie zgłoszenia do debaty jest 28 maja 2024 r. (wtorek) do godz. 15:00, zgłoszenia udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21. 

Relacja wideo z obrad sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod adresem www: https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live