Informacja Starostwa Powiatowego w Koninie.

 

Powiat Koniński w 2024 r., po raz osiemnasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest będzie trwał od dnia 2 stycznia do 5 stycznia 2024 r. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Koninie lub na skrzynkę podawczą ePUAP.

Więcej informacji na stronie www Starostwa Powiatowego pod adresem: https://powiat.konin.pl/aktualnosci/2-stycznia-2024-roku-rusza-akcja-usuwania-azbestu