OZE

Prezentacja dot. projektu parasolowego OZE

Gmina Rychwał rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu parasolowego OZE w ramach dotacji ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 – działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dnia 12 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych odbyło się pierwsze spotkanie odnośnie projektu. Udostępniamy prezentację z tego spotkania. O terminie naboru wniosków do ww. projektu będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.

PREZENTACJA