W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Gmina Rychwał otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Wsparcie finansowe otrzymała Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej i Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych.
Otrzymane przez szkoły dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.
Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez Gminę Rychwał wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania tj. 1 750,00 zł