Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Rychwał w 2023 r. informujemy, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę
w gospodarstwie rolnym nadal jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” przy  pomocy profilu zaufanego pod adresem:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

W przypadku gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania szkód dokonała również Komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Komisji działającej na terenie gminy Rychwał do dnia 31 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał (Biuro Obsługi Interesanta).

Warunkiem oszacowania szkód przez Komisje, poprzez lustracje na miejscu jest zachowanie uprawy na polu, czyli przed dokonaniem zbioru.

Gminna Komisja nie może oszacować strat po zbiorze uprawy!!!

We wniosku każda działka musi być wpisana oddzielnie, przy czym wpisujemy tylko działki z uprawami w których wystąpiły szkody.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał (Biuro Obsługi Interesanta), u sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rychwał pod adresem: https://rychwal.pl/aktualnosci/wiadomosci

Więcej informacji pod nr tel.: 63 2481 001 wew. 20

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 2023