W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy suszy będzie istniała możliwość zgłoszenia szkód powstałych w uprawach. Na chwile obecną są to następujące uprawy: zboża ozime i jare, rzepak i rzepik, krzewy i drzewa owocowe oraz truskawki.
Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal będzie złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” przy pomocy profilu zaufanego.
Aplikacja na rok 2023 nie została jeszcze uruchomiona.
W przypadku gdy rolnik chciałby, aby dodatkowo szacowania szkód dokonała również Komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Komisji działającej na terenie gminy Rychwał w terminie umożliwiającym dokonania oszacowania (przed zbiorem uprawy).
Warunkiem możliwości oszacowania szkody przez komisje jest wcześniejsze zgłoszenie szkody przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”, co na tą chwilę nie jest możliwe.
O uruchomieniu aplikacji poinformujemy Państwa odrębną wiadomością.

UWAGA!!!
Komisja może szacować szkody w uprawach, jedynie przed ich zbiorem.

ZGŁOSZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W UPRAWACH W WYNIKU SUSZY