Informację o możliwości wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dzieci ubezpieczonych rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2008-2016 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

Plik informacyjny w formacie pdf

Więcej informacji na stronie www pod adresem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2022-roku/https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2022-roku/