Odpowiadając na zapytania dotyczące worków na odpady informujemy, że rosnące koszty świadczenia usług związanych z odbiorem śmieci, których nie pokrywa w całości opłata za zagospodarowanie odpadów, skłoniły PGKiM do analizy wydatków na to zadanie. Dokonano zmian organizacji procesu odbioru mających na celu zmniejszenie kosztów osobowych. Ponadto podjęto także decyzję, o ograniczeniu ilości worków pozostawianych podczas odbioru.
Biorąc pod uwagę liczne zgłoszenia telefoniczne zrewidowano wcześniejszą decyzję i ustalono, że na posesjach pozostawiana będzie ilość worków adekwatna do ilości odebranych odpadów, jednak nie większa niż 4 sztuki dla danego rodzaju odpadów. Celem jest zapobieganie nadmiernemu gromadzeniu worków na posesjach, a tym samym ich marnotrawieniu.
Informujemy, że w przypadku większego zapotrzebowania, worki dostępne są w siedzibie PGKiM oraz w Urzędzie.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.