Zakończenie naboru wniosków - AZBEST

 

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, że dzień 5 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem naboru wniosków w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego ". Powodem są ograniczenia finansowe.

Wnioski złożone po 5 stycznia nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Koninie lub na skrzynkę podawczą ePUAP.