Wraz z początkiem 2023 roku w życie weszła nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w której zaszło szereg zmian, które sprawiają, że Program jest jeszcze bardziej przystępny dla potencjalnych Beneficjentów.
Kluczowe zmiany to:
• podwyższenie progów dochodowych;
• podniesienie kwoty wsparcia finansowego;
• próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł; a maksymalna kwota dotacji wyniesie aż 66 tys. zł;
• przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.
Kluczowe zmiany przy najwyższym wymiarze wsparcia:
• progi dochodowe wzrosną z 900 do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym;
• progi dochodowe wzrosną z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwach jednoosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł;
• będzie można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed rozpoczęciem prac remontowych;
• środki trafią do wykonawców prac, a 1. transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.
Nowa odsłona programu przewiduje, że beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinasowanie na wymianę kotła, będą mogli złożyć wniosek, tym razem na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.

Więcej informacji:
www.czystepowietrze.gov.pl