NFOŚiGW ogłosił zmianę poziomu dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0 – zmiana obowiązuje od dnia 15.12.2022 r.

Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wyniesie:
• w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 tys. zł;
• w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
- do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł;
- do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł;
- do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł;
- do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
• dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
- do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
- do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
- do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.
Do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie zgoda Wnioskodawcy – składana przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).
Do Wnioskodawców wysłane zostaną maile ze wskazaniem kwoty jaka zostanie wypłacona oraz dokładną instrukcją jak należy udzielić tej zgody.
Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest od stycznia 2023.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://mojprad.gov.pl/