Informujemy, że Gmina Rychwał ma podpisaną umowę na kupno węgla z PGE Paliwa Sp. z.o.o.  Węgiel będzie zamawiany sukcesywnie, zgodnie z Państwa deklaracjami i wpłatami.

Osoby, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez CUS w Rychwale i otrzymały zaświadczenia prosimy o wpłatę na rachunek:

Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

Nr 41 8530 0000 0800 0130 2000 0500

Kwota: 2000,00 zł za jedną tonę (np. 1.5 tony -  3 000,00 złotych)

Tytuł: imię nazwisko i adres z zaświadczenia wydanego przez CUS oraz nr telefonu.

 

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu odbioru węgla. Wraz z węglem zostanie przekazana faktura i certyfikat jakości węgla.

Dodatkowe jednakowe ceny usług ustalone przez przedsiębiorców:

100 zł netto - workowanie - 1 tona

0 zł - załadunek 

30 zł netto - dowóz do miejsca podanego w zaświadczeniu na terenie Gminy Rychwał

Uwaga!

Osoba, która nie może osobiście odebrać węgla i/lub podpisać faktury zobowiązana jest do udzielenie pisemnego upoważnienia (upoważnienie do pobrania tutaj).

Należny węgiel musi być odebrany / dostarczony 1 transportem.

 

Przedsiębiorcy:

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DOL-TRANS” Benedykt Doliński, 62-570 Rychwał,
ul. Złotkowska 13

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Kornaszewski 62-570 Rychwał, ul. Konińska 70

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. 62-570 Rychwał, ul. Konińska 78

- Transport – Spedycja – Handel Anna Stasiak 62-574 Zosinki 18

weg