“OKRES GRZEWCZY – OBOWIĄZKI I ZAGROŻENIA”


Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w naszym mieszkaniu, tam gdzie czujemy się najbezpieczniej i dość często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.
Corocznie w okresie grzewczym odnotowywana jest zwiększona liczba interwencji w lokalach i budynkach mieszkalnych. Najczęściej dochodzi do pożarów sadz w kominie oraz zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla – CZADU.


W sezonie grzewczym 2021 – 2022 na terenie całego kraju odnotowano 2435 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 988 osób, natomiast 43 osoby to ofiary śmiertelne.
Na terenie miasta Konina oraz powiatu konińskiego w sezonie grzewczym 2021 – 2022 odnotowaliśmy 106 pożarów związanych z ogrzewaniem budynków, w tym 86 zdarzeń dotyczyło pożarów sadzy w kominie. Natomiast od 1 września 2022 r. odnotowaliśmy już 7 pożarów sadzy w kominie w budynkach mieszkalnych.
System centralnego ogrzewania jest stosunkowo bezpieczny pożarowo, jednak często do dogrzewania budynków używane są urządzenia grzewcze takie jak: piece kaflowe, ogrzewacze gazowe oraz inne piecyki, w których proces spalania odbywa się w w/w pomieszczeniach.
Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:
➢ nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych,
➢ nieprawidłowe składowanie materiałów palnych w kotłowniach,
➢ pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
➢ niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.


Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też apelujemy o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem.
Największym zagrożeniem podczas okresu grzewczego jest tlenek węgla, potocznie nazywany CZADEM. Tlenek węgla może wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały dymowe lub spalinowe. Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie starsi, chorujący na serce, z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci.
W związku z powyższym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zaleca: − nie używać uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe, − wykonywać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych czynności często są przyczyną pożarów oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, − używać tylko tych urządzeń grzewczych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia, − nie spalać w piecach niedozwolonych materiałów (śmieci, plastiki). Przypominamy, że obowiązujące przepisy nakazują nam co najmniej raz w roku przeprowadzić okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Ponadto w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: − raz na 3 miesiące (w domach opalanych paliwem stałym np. węgiel, drewno), − raz na 6 miesięcy (w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym), − raz na rok (usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych). Przestrzeganie powyższych zasad przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w okresie grzewczym. Zachęcamy również do zakupu czujników tlenku węgla i dymu. Już za kilkadziesiąt złotych możemy zapobiec tragedii. Zwracamy również uwagę na fakt, iż czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.


„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Szczegółowa informacja dotycząca kampanii pod linkiem: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2022-2023 - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)