14 października każdego roku przypada święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkół, zarówno tych pracujących czynnie, jak i będących na emeryturze. Z tej okazji w poniedziałek 17 października br. w Szkole Podstawowej w Rychwale odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz zaproszeni goście m.in. pan Arkadiusz Chmielewski Dyrektor Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pan Ryszard Nawrocki Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Podczas spotkania Burmistrz Rychwała podziękował nauczycielom i pracownikom oświaty za ich zaangażowanie i pasję w przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu młodego pokolenia. Uroczystość była też okazją do wręczenia Nagród Burmistrza za podejmowanie kreatywnych inicjatyw mających na celu podniesienie jakości pracy organizacyjnej szkół oraz zaangażowanie w realizację szczytnego celu jakim jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży. Swoje nagrody wręczyli również dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z ternu naszej gminy. Podczas Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone także Odznaki Honorowe Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał. Wyróżnienia otrzymały panie: Ewa Pawlak, Mirosława Wiatrowska oraz Henryka Wiśniewska. Wydarzenie było wspaniałą okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń osób zaangażowanych w rozwój gminnej oświaty.

78