z okazji dnia seniora składamy najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w zdrowie pogody ducha życzliwości oraz miłości najbliższych. życzymy aby jesień życia była dla państwa czasem aktywności rozwijan