UWAGA

RZĄDOWE ZMIANY DOT. DODATKU WĘGLOWEGO ORAZ DODATKU NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

• Komu?
Jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
• Kiedy?
Zgodnie z art.2 ust. 11 ustawy dodatki węglowe- będą wypłacone w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
• W jakiej wysokości?
3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy
Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego lub dodatku na inne źródła ciepła jest posiadanie wpisu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz złożenie odpowiedniego wniosku.