ARiMR w Koninie informuje, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą". Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022%2C30/) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.

Warunkiem niezbędnym do zgłoszenia strat jest posiadanie przez producenta rolnego profilu zaufanego. Wypełniony wniosek, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać profilem zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października 2022r.

W odpowiedzi na złożony wniosek, producent otrzyma protokół oszacowania szkód (w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody) lub kalkulację (w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody).


W/w dokumenty są niezbędne do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy. W przypadku podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o uruchomieniu pomocy klęskowej za rok 2022 producent będzie musiał zalogować się na swoim koncie za pomocą publicznej aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą" i wydrukować protokół/kalkulację w celu dołączenia do wniosku o pomoc.

1920x810