Zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie 2022 r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego:
1-31 sierpnia
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej www.rychwal.pl
Wniosek do pobrania: wzór wniosku na zwrot podatku akcyzowego

zwrot podatku akcyzowego