Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił, że od dnia 15 lipca 2022 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

 

Zmiana umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Informacja w tym zakresie dostępna jest na stronie:

https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/program-czyste-powietrze-plus-od-15-07-2022/

Aktualne dokumenty dostępne są na Portalu Beneficjenta oraz stronie Programu:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/