Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” w terminie : 10.05.2022 – 10.06.2022.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
- proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania,
- przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii. Negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.


Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
Termin składania wniosków: 10 maj – 10 czerwiec 2022
Czas trwania projektu: min. 2 miesiące - max. 4 miesiące


Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 10 maja 2022 do dnia 10 czerwca 2022 roku na stronie www.sswp.com.pl oraz www.system.dzialajlokalnie.pl
W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi na stronie Stowarzyszenia www.sswp.com.pl w zakładce DL/NABORY/Działaj Lokalnie 2022.


Dodatkowo wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się: 19 maja 2022 o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.
Na spotkaniu omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.
Uwaga! Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy dokonać pod nr tel. 665 550 131.
Konsultacje telefoniczne pod nr tel. 665 550 131 we wtorki i czwartki w godz. od 15:30 – 17:00 w terminie trwania naboru.

Regulamin konkursu grantowego - plik w formacie pdf

Wniosek o dotacje - plik w formacie doc

Ogłoszenie - konkurs grantowy - plik w formacie pdf

 

ogłoszenie konkurs grantowy 2022 1