Uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale NATALIA CZAPCZYK została laureatką WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO. Do zwycięstwa przygotowywała ją Pani Katarzyna Osajda. Natalia, oprócz podstawy programowej, poznała teksty kultury dotyczące zaborów, II wojny światowej, stanu wojennego… Zgodnie z zasadami triumfator jest zwolniony z egzaminu z języka polskiego i ma wstęp do wszystkich szkół średnich. To ogromny sukces NATALII, SZKOŁY I GMINY. GRATULUJEMY!

laureatka