logo

Szanowni Państwo !
Mieszkańcy Gminy Rychwał - zapraszamy Państwa na spotkanie, które rozpocznie się 16 marca 2022 roku o godzinie 16.00 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale, sala konferencyjna I piętro.
Szanowni Państwo !
Mieszkańcy Gminy Rychwał - położonej w obszarze Aglomeracji Konińskiej.
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, podczas którego zapoznamy się z Waszymi opiniami o usługach publicznych i potrzebach rozwojowych gmin obszaru Aglomeracji Konińskiej.
Państwa opiniami o usługach, z których korzystacie niemal codziennie, korzystając z przedszkoli i szkół, pobierając wodę z sieci publicznej, dojeżdżając do pracy komunikacją publiczną, korzystając z opieki medycznej i wsparcia ośrodków pomocy.
Państwa opiniami o potrzebach rozwojowych wsi, osiedli, miast położonych w obszarze Aglomeracji Konińskiej. Państwa opiniami o potrzebach, które w zasadniczy sposób wpływają na Wasze codzienne życie, dotyczą przyszłości Waszych dzieci, decydują o pozostaniu lub wyjeździe, wybudowaniu tutaj swojego wymarzonego domu.
Wyniki badania będą wykorzystane przy diagnozowaniu, planowaniu i podejmowaniu przez samorządy Aglomeracji Konińskiej decyzji dotyczących kierunków rozwoju, pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych w skali całej Aglomeracji do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie planowania rozwoju z wykorzystaniem środków unijnych.
Aglomeracja Konińska, w tym i Wasza Gmina przygotowuje obecnie wspólną „Strategię rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”. Uczestnicząc w spotkaniu macie Państwo realny wpływ na jej kształt, cele i kierunki działań. Na Waszą przyszłość.
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Rychwał zapraszamy Państwa na spotkanie, które rozpocznie się 16 marca 2022 roku o godzinie 16.00 w budynku Hali-Widowiskowo-Sportowej w Rychwale – sala konferencyjna – I piętro.

Władze samorządowe Gminy Rychwał
Zespół Projektowy WOKiSS